Koninklijke Postzegelkring Oostende

 

 

95 jaar K.P.O.

Een beknopte geschiedenis van de Koninklijke Postzegelkring Oostende                       

 

23 OKTOBER 1922 was de stichtingsdatum van de Koninklijke Postzegelkring Oostende. De titel van Koninklijk werd pas na 50 jaar bestaan verleend op 20 aug.1951. Vόόr de stichting – mei 1921 (waarschijnlijk naar aanleiding van de wereldtentoonstelling te Brussel in het Egmontpaleis  op 21 mei 1921 ( de Montenez-zegel uitgifte) bestond de club uit een hybride vorm : 6 enthousiaste postzegelverzamelaars die af en toe samen kwamen om hun postzegelcollectie aan elkander te tonen. Bekende Oostendenaars zoals Georges Borrey (een winkelier uit de Nieuwstraat) E.De Taye (cdt-later majoor en stichter van de heemkundige kring “De Plaete”), Gustave Decock (ambtenaar bij het ministerie en de latere voorzitter bij de KLBP.) A.Geeroms uit de Christinastraat 3, J.Moulin (onder-voorzitter in 1933 en generaal op rust) en C.Verheyen (uitbater van een tearoom en woonachtig in de Ijzerstraat). Dus de middenstand was ruim vertegenwoordigd.

 

De voertaal was het Frans, zoals het toen gebruikelijk was in verschillende middens te Oostende en dat tot 23 mei 1953.Er bestonden al een paar filatelistische clubs in België en zo besloten onze 6 pioniers een filatelistische club in Oostende op te richten. Hun lokaal was gelegen in “Hotel de la Marine” hoek Ooststraat en Kapellestraat (nu een tea-room).De “Cercle Philatélique d’Ostende” was geboren. Vandaag zien we nog tal van filatelistische souvenirs met de stempel van de club.De club sloot zich onmiddellijk aan bij de Koninklijke Landsbond van Belgische Postzegelkringen te Brussel.Later zouden verschillende bestuursleden een belangrijke rol spelen in de K.L.B.P. Een belangrijk congres vond plaats te Oostende op 9 augustus 1925 met een internationale tentoonstelling in de Albertschool,  met deelnemers uit Nederland en Engeland.Om lid van de ‘Cercle Philatélique d’Ostende’ te worden moest een schriftelijke aanvraag gedaan worden met vermelding van het beroep en ondersteund door 2 peters !!Het lidgeld was toen 10 frank + 10 centiem taks. ( vandaag te vermenigvuldigen met factor 125.. 31,25 euro)1924: 82 ledenDe club verhuisde ondertussen naar het Hotel “Normandie” aan de Boulevard du Midi (toen Zuidlaan nu A.Pieterslaan) en dit tot 5 maart 1949.1940-1945 werden de verenigingen verboden door de Duitsers. Ondanks dit verbod kwam de club toch sporadisch bijeen in het Royal Palace Hotel. Indertijd werden 2 leden opgepakt en als krijgsgevangene naar werkkampen voor de oorlogsindustrie naar Duitsland gedeporteerd…wie die leden waren weten we op vandaag niet, dit doordat de archieven van de Club met de overstroming van 1953 werden vernietigd.

 

De leden van de club maakten van de bijeenkomsten gebruik om talrijke voedselpakketten klaar te maken voor deze 2 krijgsgevangenen.Eind 1945 waren er opnieuw 19 leden actief.Na de tweede wereldoorlog werd een nieuw lokaal gevonden, “Mon Plaisier”, aan de Torhoutsesteenweg 30 te Oostende.Ernest De Taye werd voorzitter, de club bestond toen 25 jaar en een tentoonstelling werd in de hall van het station aan de Vanderzweeppplaats ingericht met een enorm succes. Het lokaal werd opnieuw  het Hotel Normandie en dit tot 5 maart 1949.In 1951 werden de statuten gewijzigd en o.a. het Frans als voertaal werd afgeschaft ook werd het lidgeld op 40 frank gebracht, de nieuwe leden moesten als een soort borg 10 frank bijbetalen. De club werd toen koninklijk onder de nieuwe naam ‘Koninklijke Postzegelkring van Oostende’ de huidige naam.De club was intussen verhuisd naar het café “Aux Armes de la Ville” in de Sint Sebastiaanstraat, 23 met een maandelijkse bijeenkomst de eerste zondag van de maand.De nacht van 31 januari op 1 februari 1953 : de overstroming van Oostende vernietigde ons archief en de ledenlijsten.

 

Vanaf 1960 kende de KPO een enorme bloei, mede door de enorme bijval van het postzegelverzamelen bij de bevolking.  Het ledenaantal steeg van 100 leden tot 565 leden in 1980. Talrijke leden deden mee aan competitieve tentoonstellingen in binnen- en buitenland.Intussen had voorzitter E.De Taye in februari 1967 de fakkel overgedragen aan de toenmalige secretaris dhr.M.Ferier die voorzitter werd tot 2006 en daarna door de penningmeester R.Lisabeth werd opgevolgd.Het vergaderlokaal van de KPO verhuisde  naar de zaal ‘Pax’ in 1969.Tientallen postzegeltentoonstellingen werden door de club ingericht naar aanleiding van verschillende postzegeluitgiftes. Ook heeft de club Provinciale Competitieve tentoonstellingen ingericht in 1984 en de laatste in oktober 2006 in het station te Oostende met meer dan 2000 bezoekers (ook nationaal de allerlaatste vermits deze competities regionaal werden). Vanaf 1980 ging het in de filatelie terug bergaf, mede door de talrijke en dure (door de toeslag) uitgiftes, naar 332 leden in 1992.Onze club is vandaag nog steeds een van de grootste clubs in het land. Vandaag gaan de vergaderingen nog steeds door op de eerste zondag van de maand en zijn er wekelijkse bijeenkomsten. Van de moderne technieken wordt eveneens gebruik gemaakt, zo worden de loten van de veilingen via een pc met beamer geprojecteerd, wat een professioneel tintje geeft, alsook krijgen de leden het maandblaadje op hun e-mail adres alsook een overzicht van de te veilen loten.

 

Sinds 2013 wordt ook de website www.kpooostende.be operationeel en kan men er tal van informatie krijgen over de samenstelling van het bestuur en onze activiteiten.

 

Geïnteresseerden zijn altijd welkom.

 

Robert LISABETH - voorzitter

Beschrijving

Deel deze pagina